سه‌شنبه, 20 آذر 1397

عنوان : آسفالت بلوار حكیم عباس
کد خبر : ۱۸۵۶
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۹:۳۳:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب