سه‌شنبه, 29 مرداد 1398

عنوان : ایمن سازی پل زمانی
کد خبر : ۱۸۵۷
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

باتوجه به آب شستگی پایین دست پل در سیل سال 95 و اختلاف ارتفاع 15 متری کف رودخانه در پایین دست نسبت به کف پل، شهرداری در این مرحله نسبت به اجرای سنگ لاشه جهت کاهش اختلاف ارتفاع(از محل اعتبارات عمرانی سال 97) اقدام نموده است.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب