چهارشنبه, 29 اسفند 1397

عنوان : بهسازی و آسفالت معابر محله دریمی
کد خبر : ۱۸۶۰
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۳۰ 
ساعت : ۱۳:۵۴:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب