چهارشنبه, 20 آذر 1398

عنوان : برگزاری مانور اطفاء حریق و امدادو نجات
کد خبر : ۱۸۶۴
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۵۹:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب