چهارشنبه, 20 آذر 1398

عنوان : تعویض آسفالت ضلع شمالی بلوار دانشجو
کد خبر : ۱۸۷۴
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۵/۲۵ 
ساعت : ۱۳:۳۵:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب