شنبه, 16 فروردين 1399

    /  3
عنوان : تعویض آسفالت ضلع شمالی بلوار دانشجو
کد خبر : ۱۸۷۴
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۵/۲۵ 
ساعت : ۱۳:۳۵:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری ‌داراب