Tuesday, October 26, 2021
  • time : 11:0:42
  • Date : Mon Feb 10, 2020
  • news code : 1878
برگزاری كلاس آموزش بازیافت و تفكیك زباله در مدارس مقطع دبستان
کلاس آموزشی بازیافت و تفکیک زباله با هماهنگی روابط عمومی وهمکاری معاونت خدمات شهری شهرداری داراب، در مدارس مقطع دبستان شهر برگزار شد .
کلاس آموزشی بازیافت و تفکیک زباله با هماهنگی روابط عمومی وهمکاری معاونت خدمات شهری شهرداری داراب، در مدارس مقطع دبستان شهر برگزار شد . در دوره آموزشی مذکور،مسئول بهداشت شهرداری ضمن ارائه توضیحات و تشریح موضوع تفکیک زباله ، به سوالات دانش آموزان دراین خصوص پاسخ داد و بروشورهایی با موضوع تفکیک زباله بین د انش آموزان توزیع گردید.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.6.1.0
    V5.6.1.0