<"/> اطلاعیه تخفیف عوارض
  • time : 08:57
  • Date : Sun May 08, 2022
  • news code : 1930
اطلاعیه تخفیف عوارض
اطلاعیه تخفیف عوارض
به اطلاع شهروندان عزیز کهن شهر داراب می رساند به استناد ماده 13 آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری داراب و صورتجلسه شماره 50 مصوبه شورای اسلامی شهر مورخ 1400/10/30 عوارض نوسازی ، کسب و پیشه و ساختمانی ( به استثنای ماده 101 ،عوارض ماده 100،تفکیکی و تغییر کاربری ) به میزان 20 درصد از مورخ 1401/02/15 الی 1401/02/30 کاهش یافت .
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.15.0
    V6.0.15.0