<"/> زیبا سازی آرامستان،آرامشی برای زایرین اهل قبور
  • time : 19:24
  • Date : Wed May 25, 2022
  • news code : 1933
زیبا سازی آرامستان ، آرامشی برای زایرین اهل قبور
زیبا سازی آرامستان،آرامشی برای زایرین اهل قبور
به گزارش روابط عمومی شهرداری داراب، با توجه به اهمیت زیباسازی منظر آرامستان بهشت مجتبی(ع) شهر داراب، معاونت خدمات شهری شهرداری داراب طرح فضاسازی و بهسازی این آرامستان را با اعتباری قریب به یک میلیارد تومان اجرایی نموده است. ✅ مهندس فرهادی معاون خدمات شهری شهرداری داراب در این خصوص بیان داشت: در این طرح دیوار ورودی آرامستان بهشت مجتبی(ع) نقاشی و با ابیات شعر زیبا سازی شده است و با هدف احیا و نگهداری فضای سبز آرامستان و جداسازی آب شرب از آب فضای سبز یک حلقه چاه آب تجهیز و شبکه انتقال آب آن نیز در حال اجرا است. ✅ فرهادی با اشاره به ادامه روند زیباسازی آرامستان امام حسن مجتبی(ع) داراب افزود: روشنایی مجموعه آرامستان نیز درحال اجرا و تکمیل است و در صدد هستیم که محیطی آرام و زیبا برای زائرین اهل قبور ایجاد کنیم.
Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0