دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۱۹:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۸۵۷
ایمن سازی پل زمانی
باتوجه به آب شستگی پایین دست پل در سیل سال 95 و اختلاف ارتفاع 15 متری کف رودخانه در پایین دست نسبت به کف پل، شهرداری داراب نسبت به اجرای سنگ لاشه جهت کاهش اختلاف ارتفاع، اقدام نموده است.
باتوجه به آب شستگی پایین دست پل در سیل سال 95 و اختلاف ارتفاع 15 متری کف رودخانه در پایین دست نسبت به کف پل، شهرداری در این مرحله نسبت به اجرای سنگ لاشه جهت کاهش اختلاف ارتفاع(از محل اعتبارات عمرانی سال 97) اقدام نموده است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.1.0
    V5.6.1.0