<"/> حضور مهندس جاویدی شهردار كهن شهر داراب در ایستگاه آتش نشانی تشكر بابت حضور به موقع و موفق عملیات نجات فرد سقوط كرده در چاه
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۸۹۶
تقدیر از آتش نشانان
حضور مهندس جاویدی شهردار كهن شهر داراب در ایستگاه آتش نشانی تشكر بابت حضور به موقع و موفق عملیات نجات فرد سقوط كرده در چاه
حضور مهندس جاویدی شهردار کهن شهر داراب در ایستگاه آتش نشانی جهت تشکر از زحمات و حضور به موقع آتش نشانان در عملیات موفق امداد و نجات فرد سقوط کرده در چاه
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0