• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۸۹۷
شستشوی بازار سرپوشیده شهر
شستشوی بازار سرپوشیده توسط نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری
شستشوی بازار سرپوشیده شهر توسط نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ساعت 5 صبح 19 دی ماه 1400
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0