• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۸۹۸
قلمه گیری 5000 اصله گل رز سفید
گلخانه شهرداری
قلمه گیری 5000 اصله گل رز سفید جهت ریشه دار کردن در خزانه گلخانه شهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0